January 28, 2015

Kokonaisvaltainen turvallisuus

rajal-eka

Turvallisuus on yhteiskunnan toiminnan edellytys. Turvallisuus ei kuitenkaan liity ainoastaan Puolustusvoimiin vaan laajemmin ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen. Mahdollisia turvallisuusuhkia aiheuttavat Venäjän kansainvälistä oikeutta loukanneet toimenpiteet, kauppasodat, kiistat logistista reiteistä, luonnonvaroista, energiasta, väestöryhmien asemasta, ääri-islamiin perustuva terrorismi sekä hyökkäykset tietoverkkoja vastaan. Mutta turvallisuus liittyy myös talous- ja perhepolitiikkaan, ennenkaikkea siihen, miten ihminen sopeutuu yhteiskuntaan.

Määrärahojen korottaminen ja suhteet itään

Suomen puolustuskyvyn turvaamiseksi on puolustusmäärärahoja korotettava. On taattava puolustusvoimien kyky uudistaa toimintakykyä ja hoitaa lakisääteiset tehtävät.Puolustusmäärärahoja on tehtävä työryhmän raportin mukaisesti vuotuista määrärahaa nostaen. Tämän lisäksi tulevien vuosien aikana on tehtävä merkittäviä rahallisia panostuksia, joista keskeisenä Ilma-ja Merivoimien miljardiluokan hankinnat. Suomen on rahoitettava nämä hankinnat uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi.

Hyvä ulkopolitiikka on parasta turvallisuuspolitiikkaa, siksi Suomen tulee säilyttää hyvät kahdenväliset suhteet Venäjään. Meidän tulee jatkossakin kiinnittää huomiota kaupan ja matkailun tuomiin mahdollisuuksiin maidemme välillä. Suomi on kuitenkin osa läntistä maailmaa emmekä voi tehdä poliittisia päätöksiä Venäjä-pelkoon pohjautuen.

Nato-kumppanuus ei anna Suomelle 5. artiklan suojaa tosi tilanteessa. Tämän takia Suomen on tehtävä päätös Natoon liittymisestä tulevalla vaalikaudella, ja puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa on syvennettävä.

Kyberturvallisuus myös terrorismin ehkäisyssä

Kyberturvallisuus on nostettava keskeiseksi osaksi Suomen maanpuolustusta. Samaan teemaan liittyy myös verkkotiedustelun mahdollisuudet, jotka eivät ole tällä hetkellä lainsäädännöllisesti riittävällä tasolla. Myös terrrorismin ehkäisyssä yksi keskeinen tekijä on verkkovalvonta- ja tiedustelu.

Dialogin käyminen eri osapuolien välillä on ymmärtämisen takia välttämätöntä. Uskonnonopetuksen merkitystä ei ole syytä aliarvioida. Ihmisten integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on myös turvallisuutta edistävä asia. Jo radikalisoituneiden henkilöiden kohdalla on otettava tiukempia otteita käyttöön. Todistettavasti terroritaisteluihin lähteneille ulkomaankansalaisille ei tule antaa mahdollisuutta palata Suomeen.

Turvallinen elämä

Eriarvoistuminen ja kokemus merkityksettömyydestä yhteiskunnassa voivat vaikuttaa heikentävästi myös yhteiskunnalliseen turvallisuuteen. Tämän takia heikomassa asemassa olevilta ei saisi leikata palveluita kiristyvässä taloustilanteessa. Ennaltaehkäisyn merkitystä mm. koulussa ja mielenterveyspalveluissa tulee lisätä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Myös perheiden hyvinvointi lisää turvallisuutta, siksi perheitä tulee tukea erilaisilla palveluilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *