January 17, 2017

Kuntavaaliteemat

OlinSB__0045

Olin ehdolla kuntavaaleissa 2017. Vaaliteemani olivat seuraavat:

1.) Älä anna setien päättää asioistasi

Suhmurointi ja sulle-mulle politiikka pitää loppua niin kunnissa kuin valtakunnan tasolla. Haluan olla luomassa läpinäkyvyyttä kuntapolitiikassa. Samalla myös nuorten täytyy saada olla mukana pöydissä, joissa heitä koskevia päätöksiä tehdään. Vastustan yhteiskuntaamme pesiytynyttä rakenteellista, vaikeasti todennettavaa korruptiota, jossa esimerkiksi työpaikat, julkiset hankinnat tai julkisia varoja suunnataan tuttaville. Tämän on loputtava.

Hyvä kunnallishallinto on avointa, osallistavaa, läpinäkyvää ja perustuu vuorovaikutukseen kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten kesken. Suoran demokratian keinoja on lisättävä, lisäämällä asukkaiden ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.

Tavoitteeni on, että Turussa valtuuston istunnoista tehdään entistä avoimepia mm. livestreemien ja asukasiltojen avulla. Samalla lupaudun valituksi tullessani itse välittämään tietoa istuntojen sisällöistä ja päätöksistä turkulaisille.

 

2.) Uskalla yrittää

Suomi ja Turku tarvitsevat lisää yrittäjyyttä. Erityisesti pienten ja mikroyritysten toimintaedellytyksiä on parannettava entisestään ja otettava ne huomioon kaikessa päätöksenteossa, sillä näissä on suurin kasvupotentiaali ja suurimmat mahdollisuuden työllistää.

Yhteistyön oppilaitosten ja yritysten välillä on oltava saumatonta. Turussa on panostettava entistä enemmän oppisopimuskoulutukseen. Myös yrittäjyyskasvatuksesta on huolehdittava kaikilla koulutusasteilla. Olisi lisäksi tärkeää, että Turku tukisi nuorten yrittäjyyttä myös starttirahalla tai tarjoamalla laajemmin yritysneuvontaa.

Työn teon tulee olla kannattavaa siksi Suomessa olisi siirryttävä kannustava perusturva-mallia kohden. Valtakunnallisessa mallissa reaaliaikaisen tulorekisterin avulla sovitetaan yhteen palkkatulo sekä harkinnanvarainen, elämäntilanteeseen sidottu ja etuuksia yhdistävä sosiaaliturva. Malli korvaisi nykyisen sirpalemaisen perusturvan ja takaisi että työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattavaa. Malli auttaisi myös kuntia ja kaupunkeja suuntaamaan resursseja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.

Tavoitteeni on, että Turussa yrittäjyyttä koskevat kaavoitus-, lupa-ja sijoittautumis palvelut on saatava yhdeltä luukulta läheltä ja sujuvasti. Myöskään veroluonteisia maksuja ei tule korottaa. Myös työllistämistä edistävät palvelut toteutetaan jatkossa kunnan, yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin yhteistyönä.


3.) Suuntana lähimmäisyhteiskunta

Kannatan lähimmäisyhteiskuntaa, jossa perheet, naapurustot ja muut lähiyhteisöt, kuten järjestöt sekä seurakunnat ovat yhdessä rakentamassa koko Turun hyvinvointia.  Olemme ihmisinä lähimmäisiä, joilla jokaisella on yhtäläinen ihmisarvo, emme ole säästökohteita tai taakkoja. Turussa on tehtävä näiden luontaisten lähiyhteisöjen toiminta mahdolliseksi ja tukea niitä.
Tulevaisuudessa Turussa kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut ovat helposti saatavissa lähipalveluina yhden luukun peruspalvelukeskuksen.

Tavoitteeni on, että Turussa tuetaan urheiluun liittyviä palveluita sekä ylläpidetään jo olemassaolevia vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Myös erilaisista kulttuuripalveluista on pidettävä kiinni ja otettava käyttöön ns.prosenttiperiaate. Tämä tarkoittaa, että kunnassa osoitetaan prosentti rakennus-ja peruskorjauskuluista viihtyvyyteen ja eri ikäisten kulttuuripalveluihin. Myös palveluseteleiden käyttöä tulisi laajentaa. Samalla kaupungin kaavoituksessa lisätään yhteisöllisten tilojen määrää.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *