September 29, 2015

Loppiaisen saarna

Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.” Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan
Joukko miehiä lähtee matkalle kaukaa Idästä. He ovat etsimässä jotakin. Matka on pitkä, tuhansia kilometrejä. Vaarallinen ja vaikea matka saa heidät kysymään itseltään; mitä me olemme etsimässä. Monet myös kysyvät heiltä tätä samaa. Lopulta osa joukosta löytää sen, mitä he ovat etsimässä. He löytävät Jeesuksen. Kaukaa idästä lähtenyt joukko on löytänyt Jeesuksen kirkoista ympäri Suomen. Turusta, Tampereelta, Helsingistä ja monista muista kirkoista ympäri Suomen.
2000 vuotta sitten tapahtumaketju oli monessa suhteessa samankaltainen. Joukko miehiä idästä lähti etsimään Jeesusta. En tiedä kuinka moni odotti, että toisen uskonnon edustajat, täynnä rikkauksia, vieraasta valtiosta, tulevat tuhansien kilometrien päästä ensimmäisten joukossa Jeesus-lapsen luokse? Israelin Jumala olikin valinnut tietäjien joukon kaukaa idästä osaksi Hänen suunnitelmaansa. Jumala oli puhunut heille, valmistanut heidät ja johdattanut Betlehemiin. Mutta ketä nämä miehet oikeastaan olivat?
KENESTÄ OLI KYSYMYS?
Raamattu ei mainitse tietäjien lukumäärää eikä nimiä, vaikka monien mielikuvissa heitä oli kolme: melkior, kaspar ja balthasar. Syyrian kristittyjen varhaisissa teksteissä tietäjiä mainittiin olleen jopa 12. Raamattu kuitenkin sanoo, että he olivat kotoisin idästä ja kreikankielisessä alkutekstissä heitä kutsutaan nimellä magos, tietäjä.
Tiedetään, että idässä Persiassa oli maageja, jotka olivat Persian oman uskonnon, eli zarathustralaisuuden piirissä syntynyttä erityistä pappissäätyä, joka oli perehtynyt myös astrologiaan, lääke- ja luonnontieteeseen. On hyvinkin mahdollista, että tietäjät olivat kotoisin Persiasta. Toisaalta taas useat kirkkoisät kuten Justinos marttyyri, Tertullianus sekä Klemens Roomalainen olivat sitä mieltä, että viisaat miehet olivat kotoisin Arabiasta. Emme voi siis olla varmoja tietäjien alkuperästä.
Joka tapauksessa on kysyttävä, miksi tämä tietäjien joukko olisi lähtenyt pitkälle matkalle yli 1000 kilometrin päähän Juudeaan? Saattoiko pelkkä tähden nouseminen olla syynä raskaalle matkalle?
Raamattu ei kerro mistä tietäjät saivat tiedon Messias kuninkaan syntymästä. Todennäköistä on, että tietäjät tunsivat juutalaisten Messias-odotuksen ja osasivat varautua Messiaan ilmestymiseen. Jos tietäjät olivat kotoisin Persiasta, on hyvinkin mahdollista että he olivat kuulleet mm. 4 Mooseksen kirjan luvun 24 ennustuksen: ”Tähti nousee Jaakobin keskeltä.” Nimittäin satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää Israelin kansaa oli viety pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, josta tuli myöhemmin osa Persian valtakuntaa. Näiden eri uskontojen ja kulttuurien välillä oli kanssakäymistä. Vanhan testamentin Messias odotus yhdistettynä persialaisen uskonnon zarahustralaisuuden lopunajalliseen pelastajahahmon odotukseen, yhdisti näitä uskontoja.
Lopullista syytä matkalle voimme kuitenkin vain arvailla. Vahva motivaatio idän tietäjillä on kuitenkin ollut rahaa ja aikaa vaativalle vaellukselle.
MITÄ TAPAHTUMA KERTOO MEILLE?
Spekulaatioiden sijasta olennaista on kysyä; Mitä idän tietäjien kertomus puhuu tämän päivän kristitylle? Millaisen viestin Jumala haluaa heidän elämänsä kautta tuoda meille?
1.Ensinnäkin idän tietäjät kertovat meille siitä, ettei viisaus, oppineisuus ja varallisuus ole esteitä Jeesus-uskolle. Nimittäin monilla mittareilla mitattuna tietäjät, olivat viisaita miehiä; heillä oli osaamista lääketieteessä, filosofiassa ja luonnontieteissä. Mahdollisesti he olivat myös jonkinlaisia astronomeja. Vaikka tietäjä-sanan merkitys on tulkinnanvarainen, on selvää, että he olivat aikakautensa näkökulmasta oppineita miehiä. Myöskin lahjat, joita he toivat Jeesukselle, olivat kalliita; mirhaa, suitsuketta ja kultaa. Matka Idästä Israeliin vaati myös varallisuutta. Idän tietäjät muistuttavatkin, että myös viisas ja varakas voi palvoa Jeesusta! Voisi jopa sanoa, että tänä päivänäkin viisaat etsivät Jeesusta!
Nimittäin oppineisuus ja viisaus eivät ole ristiriidassa uskon kanssa, vaikka usko ja tiede halutaan joskus esitellä toistensa vastakohtina. Tottakai kristillinen usko herättää myös kysymyksiä; muutamia nousee jo tästä Matteuksen kuvauksesta. Onko kyseessä ollut todella tähti ja jos on niin, millainen? Löytyykö tuosta Betlehmin tähdestä mitään todisteita? Erinäisiä tähtikuvioita on Jeesuksen syntymän aikaan ollut Juudean alueella. Yksi vaihtoehto on Jupiterin ja Venuksen päällekkäin oleminen taivaalla vuonna 2 ennen Kristusta. Tuo tähtien yhteenliittymä on loistanut kirkkaana taivaalla! Toinen vaihtoehtoinen selitys on Jupiterin ja Saturnuksen päällekkäisyys Kalojen tähtikuviossa vuonna 6 eKr. Nuo tähdet kohtasivat vain noin kerran vuosituhannessa. Ja niiden kohtaaminen muodosti jonkinlaisen valokiilan.
Lopullista vastausta tuskin tulemme löytämään. Silti kristitty saa siis kysyä ja etsiä tieteen näkökulmista vastauksia. Viisaus ei kuitenkaan ole edellytys uskolle, mutta viisaus ei ole myöskään este uskolle. Siitä idäntietäjät ovat meille esimerkkinä.
2.Toiseksi idän tietäjät ovat esimerkkeinä siitä, kuinka pään tieto voi muuttua sydämen uskoksi. Selvästi heillä oli tietoa Messiaan syntymästä, he olivat kuulleet profeettojen ennustuksia. Tietäjät olivat nähneet jopa tähden nousevan. Pelkkä tieto siitä, että tämä olisi ennustusten toteutumisen merkki, ei vielä riittänyt. Tarvittiin uskallusta ja ennenkaikkea uskoa lähteä matkalle. Samalla tavoin kun Abraham aikanaan lähti uskossa luottaen matkalle, myös idän tietäjät lähtivät uskossa luottaen kohden syntyvää Kuningasta!
Matkalla pimeällä aavikolla, heräsi varmasti monta kertaa kysymys: olemmeko ihan hölmöjä, kun olemme lähteneet tälle matkalle? Mitä jos olemme erehtyneet? Ovatko ne ennustukset Kuninkaan syntymästä sittenkään totta? Myös me joudumme elämässämme samojen kysymysten eteen. Kristityn vaellus on välillä epäselvää ja se vaatii luottamusta. Luther sanoi: ”Meidän tulee ottaa vaarin näiden viisaitten eli tietäjien esimerkistä, että riippuisimme sanassa, emmekä antaisi maailman loiston eksyttää itseämme.” Sana luo ja vahvistaa uskoa!
Mutta jos usko jää vain pään sisäiseksi teoreettiseksi pohdinnaksi eikä näy teoissa ja elämässä, on se jotain muuta kuin kristillistä uskoa. Jos armosta tulee alibi meidän väliinpitämättömyydelle, tekemättömyydelle ja passiivisuudelle, olemme käsittäneet jotain väärin. Idän tietäjätkään, jotka olivat saaneet sanan kautta uskon lahjan Messiaaseen, eivät jääneet paikoilleen. Vaan he lähtivät liikkeelle!
Pään tieto vaihtui uskoon, usko sai aikaan liikettä ja lopulta usko vaihtui näkemiseen, kun he kumarsivat Jeesusta.
3.Kolmanneksi idän tietäjät ovat esimerkkinä siitä, miten Jumalan suunnitelmat toteutuvat. He ovat monella tapaa osana Jumalan kaitselmusta ja johdatusta.
Jo se, että he uskoivat juutalaisten kuninkaan syntymän koittavan, oli monella tapaa Jumalan johdatusta. Mutta aina kun Jumala tekee työtään, myös toisenlaiset voimat aktivoituvat. Herodes hallitsija edustaa tämän maailman voimia, jotka tahtovat tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelmat. Loppiaisen lapsi syntyy keskelle valtapeliä ja juonitteluja. Tästä huolimatta Jumala johdattaa tietäjiä! Ja lopulta paljastuu tietäjien matkan konkreettinen syy, jota ilman Jeesuksen lapsuus olisi näyttänyt erilaiselta. Jos lapsuutta olisi edes ollut.
Nimittäin idän tietäjät olivat lahjoillaan merkittävässä roolissa koko pyhän perheen tulevaisuuden kannalta. Toki lahjoilla on monia symbolisia merkityksiä, mutta niistä on ollut myös konkreettista hyötyä. Nimittäin kohta tietäjien käynnin jälkeen alkoi tapahtua. Ensin Jumala varoitti unessa tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, minkä jälkeen enkeli samoin unessa kehotti Joosefia pakenemaan maasta: “Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin.”
Joosef ja Maria olivat köyhiä ja he asustivat tilapäismajoituksessa vieraalla paikkakunnalla. Näistä lähtökohdista heidän piti yönselkään pakomatkalle Egyptiin ja asua siellä muukalaisena useamman vuoden ajan. Millä köyhä perhe eli useamman vuoden egyptissä? Raamattu ei kerro, mutta on hyvinkin todennäköistä, että idän tietäjien lahjat olivat pesämuna Egyptin vuosia varten. Kolme arvokasta lahjaa muutettuna rahaksi, mahdollisti usean vuoden oleskelua pakolaisena Egyptissä. Tuskin tietäjät olivat tietoisia siitä, miten käytännöllisen tarpeellisia heidän lahjansa olivat tälle perheelle. Mutta Jumala tiesi ja Jumala näki. Joosef sai rahoituksen Egyptin maanpakoa varten vain muutamia hetkiä ennen lähtöä.
Jumala johdattaakin omiaan inhimillisesti katsottuna hämmästyttävällä tavalla. Monesti hänen johdatuksensa toteutuu arkisten asioiden kautta. Ihmeelliseksi johdatuksen tekee Jumalan täydellinen ajoitus.
4.Kuitenkin kaikista keskeisin ja tärkein asia, jonka voimme tietäjiltä oppia, liittyy pelastukseen. Nimittäin idän tietäjät olivat ensimmäisiä pakanoita, jotka tulivat kumartamaan maailman Vapahtajaa. Ensimmäisiä kristittyjä, näinkin voisi sanoa! He tunnustivat Jeesuksen olevan Messias, Kristus! Hän, joka pelastaa kansansa sen synneistä.
Idän tietäjät pakanoiden edustajana kertovat meille, että pelastuksen ovet ovat nyt auki kaikille kansoille, kuten Vanhan testamentin profeetat ennustivat.
Jumala ei suljekaan pois ihmisryhmiä tai kansakuntia, vaan avaa pelastuksen kaikille! Koko luomakunta puhuu sen puolesta, että Vapahtaja on syntynyt. Eläimet ja tähdet todistavat tätä ihmettä. Ja kaikille ihmisille kerrotaan sama ilouutinen: koko maailman Vapahtaja on syntynyt!
Kuten sunnuntain epistolateksti sanoo Jeesuksesta: ”Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.” Tuossa nimessä, tuossa lapsessa, jota pakanat tulivat yhdessä juutalaisten paimenten kanssa kumartamaan, on koko ihmiskunnan toivo ja syntien anteeksiantamus.
Ennakko-oletuksista huolimatta armo on tarjolla kaikille!

Yhtä lailla sille irakilaisille turvapaikanhakijoille kuin suomalaiselle äidille. Kaikki meistä tarvitsee Jeesusta. Jeesus ei ole tarjolla vain niille, jotka ovat epäonnistuneet vaan myös niille, joilla menee hyvin. Moraalisesti hyvä, antelias ja huolehtiva tarvitsee yhtä lailla Jumalan armoa kuin pahaa tehnyt, itsekäs ja toisia ylen katsova ihminen. Todellisen armon edessä ovat niin paimenet, ryhmä jota halveksittiin ja pidettiin epäonnistuneena, kuin myös menestyneet ja hyvinvoivat tietäjät. Kaikki tarvitsevat pelastusta. Jeesuksessa tuo armo on meille tarjolla. Suostummeko me idä tietäjien tavoin tulemaan pieneksi ja kumartumaan Jeesuksen edessä?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *