January 28, 2015

Perheiden hyvinvointi

näpit-irti

Tahdon olla luomassa perheystävällisempää yhteiskuntaa, sillä toimiva yhteiskunta rakentuu hyvinvoivien perheiden varaan. Siksi me tarvitsemme parempaa perhepolitiikkaa. Erityistä tukea tarvitaan yksinhuoltajille ja uusperheille sekä monilapsisille perheille. Tiukentunut taloustilanne on näkynyt myös perheiden arjessa. Lapsilisäleikkaukset, keskustelu kotihoidontuen jakamisesta tai vaikeus saada kotipalvelua ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat perheiden arkeen heikentävästi. Perheiden arkea voidaan kuitenkin helpottaa.

Lähiyhteisöjen vahvistaminen

Kaikkea ei voi ulkoistaa valtiolle, vaan tarvitaan enemmän myös yhteistä tahtoa ja toisista välittämisen kulttuuria sekä aktiivista kansalaisyhteiskuntaa. Esimerkiksi seurakunnilla, urheiluseuroilla ja partiolla on suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille. Niiden toimintaa pitää jatkossakin tukea. Julkisen sektorin palveluita tulee suunnata perheiden tarpeisiin ja tukeen erityisesti kasvatustyössä. Valtiolla ei kuitenkaan saa olla oikeutta päättää perheiden puolesta, miten lastenhoidon tuet jaetaan vanhempien kesken. Olisi tärkeää miettiä, miten voitaisiin sovittaa paremmin yhteen vanhemmuus ja työelämä, perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi työaikojen jousto voisi helpottaa yhteensovittamista.

Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisy on keskeistä myös perhepolitiikassa. Tärkeintä on se, että perheet saavat tukea tarvittaessa parisuhteeseen, vanhemmuuteen, kasvatukseen ja omaan jaksamiseen. Tällä hetkellä matalan kynnyksen ilmaisia palveluita on liian vähän. Esimerkiksi seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksen kaltaisia palveluita tarvitaan lisää. Lapsiperheiden kotipalvelua tulee myös lisätä tukemaan vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä. Lasten pahoinvointia voidaan ennaltaehkäistä parhaiten ennaltaehkäisyllä. Ennaltaehkäisyn merkitys on suuri myös lastensuojelusta puhuttaessa. Tämä takia painopistettä on siirrettävä ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen palveluihin. Perheitä tulee auttaa aikaisemmassa vaiheessa, jotta raskailta huostaanotoilta voidaan välttyä.

Nuorten tukeminen on perheiden tukemista

Panostetaan enemmän etsivään nuorisotyöhön, jotta voidaan kohdistaa apu sitä eniten tarvitseville. Masennuksesta kärsivien on nykyistä nopeammin saatava tarvitsemaansa apua. Kouluista ei saa leikata kuraattorien tai koulupsykologien paikkoja, vaan niitä tulisi lisätä. Nuorten työllistymisen mahdollisuuksia on parannettava. On tärkeää, että panostetaan oppilaanohjaukseen, työharjoitteluun, perehdytykseen ja ohjaukseen ensimmäisillä työpaikoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *